Interim Management

Tymczasowe świadczenie wewnętrznego zarządzania dla organizacji przez wysokiej klasy specjalistę (interim managera), zdefiniowane co do celu i zakresu, do realizacji nietypowych zadań o charakterze przejściowym.
Nowoczesna praktyki tej formy zarządzania powstały w połowie lat 1970 w Holandii.

Kiedy powierzyć zadanie?

 • Zdefiniowanie kierunków rozwoju
 • Określenie strategii
 • Projektowanie systemów
 • Ekspansja na nowe rynki
 • Usprawnienie procesów w firmie
 • Przyspieszenie realizacji projektów
 • Zbudowanie i wdrożenie nowych struktur
 • Koordynowanie procesów połączeń, likwidacji
 • Planowanie i wdrożenie restrukturyzacji
 • Przy wakacie etatowego menedżera
 • Wsparcie wiedzą i doświadczeniem – wzmocnienie istniejącego zespołu
 • Kryzys w firmie
 • Wykonanie niepopularnych posunięć

Interim Manager

Wysokiej klasy specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowy zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań.
W oparciu o swoją wiedzę proponuje zmiany w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Jego działania zawsze ukierunkowane są na osiągnięcie konkretnego rezultatu.